Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :19                  

Karar Tarihi :13/01/2015  

KONUSU:

27/12/2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik gereği Muğla Büyükşehir Belediyesi Sabit ve Mobil Haberleşme Geçiş Hakkı ücret Tarifesinin Belirlenmesi

          Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 07/01/2015 tarih ve 62591504-301.03/36 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.