Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 190                                            

Karar Tarihi   : 11/05/2017                                

KONUSU:

            Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alan Planlama Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü’nün Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesine geçmesiyle Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması hususunun görüşülmesi.

          Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 05/05/2017 tarih ve 18955236-517.03-2727 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız