Geri Tüm Meclis Kararları

      T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 189                          

Karar Tarihi   : 12/07/2018              

KONUSU:

26.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         b) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 tarihli ve 369 sayılı kararı ile onaylanan MBB 2018 yılı gelir tarife cetvelinde, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.07.2018 tarih ve E.3952 sayılı yazısı ile talep edilen değişikliklerin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre karar alınması hususunun görüşülmesi.

        Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.07.2018 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için Tıklayınız