Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 188                            

Karar Tarihi  : 11/05/2017                

KONUSU:

            Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan İlimiz Bodrum İlçesi Geriş Mahallesi 224 ada 1 parsel numaralı 6.548,82 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın ekli krokide “A” harfi ile gösterilen 2.698,34 m² yüzölçümlü alanının Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi.

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05/05/2017 tarih ve 47720051-301.01-1180 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız

Ek için tıklayınız