Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :182                    

Karar Tarihi  :14/04/2016        

KONUSU:

 İlimiz Bodrum ilçesinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılması planlanan Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi projesine ilişkin ihale süreci tamamlanarak sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu mevzuat hükümleri ve yapılan ödenek tahsisi uyarınca Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmakta olan Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi projesine ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 5.500.000 TL tutarındaki ödeneğin bahsi geçen projede kullanılması hususunun görüşülmesi   

          Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 14/04/2016 tarihli ve 33887833-301.03-1254 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.