Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No            :181                                 

Karar Tarihi      :14/04/2016                     

KONUSU:

 Orman Genel Müdürlüğü tarafından Topraksu Genel Müdürlüğü’ne 31.05.1983 tarih ve 105 sayılı olur ile 240.000 m² olarak (24,0 ha) Ula gölet (Akarcadere I) alanının 237.958,11 m2'lik kısmının 6360 sayılı Büyükşehir Kanununa göre Muğla Büyükşehir Belediyesine izin devrinin yapılması ve gölet alanı etrafındaki 85.449,90 m2 (8,54 ha) koruma bandı alanının, devir edilen alana ek olarak kamu yararı göz önüne alınarak Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

          Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 13/04/2016 tarihli ve 31434462-756.01-757 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  

Kararın devamı için tıklayınız.