Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :179                  

Karar Tarihi :14/04/2016     

 KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesinde çalışmakta olan zabıta ve itfaiye personeline 01.04.2016 31.12.2016 döneminde ödenecek fazla çalışma ücretinin tespitinin görüşülmesi

          İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 12/04/2016 tarihli ve 13456491-050.01-1722 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.