Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No            :177                            

Karar Tarihi       :11/11/2014               

KONUSU:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA BULUNAN İLİMİZ FETHİYE İLÇESİ, GÖCEK MAHALLESİNDE BULUNAN 3.500,00M² VE 1.400,00 M²   AÇIK OTOPARK ALANLARININ YILLIK 5.000,00TL VE SONRAKİ YILLAR İÇİN BEDELİN 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK ARTIŞ ORANINDA BELİRLENEREK, BELEDİYEMİZİN MUĞLA KENT HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARİ İŞLETMECİLİK İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE, 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUN 26. MADDESİ GEREĞİNCE TAŞINMAZLARIN TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 5 YILLIĞINA DEVREDİLMESİ                                                                      

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/11/2014 tarih ve 44720051-756.01/25819 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ‘Kanununun Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları’ başlıklı 7/l maddesi “Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.” hükmündedir.

İlimiz Fethiye İlçesi Göcek Mahallesinde bulunan ve karar ekindeki krokide yerleri belirtilen 3.500,00 m² ve 1.400,00 m²  Açık Otopark Alanları Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunmaktadır. Söz konusu Açık Otopark İşletmesinin Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca uygun mütalaa edilmiştir.

Söz konusu Açık Otopark İşletmesinin yıllık 5.000,00 TL bedel ve sonraki yıllar için bedelin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun ilgili hükümleri kapsamında yapılacak artış oranında belirlenerek, Belediyemizin Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. Maddesi gereğince taşınmazların teslim edildiği tarihten itibaren 5 yıllığına devredilmesine; 3 red (DP ve AKP Parti Grupları), 4 çekimser (AKP ve MHP Grupları) oya karşılık OYÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLMİŞTİR.