Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :176                                                   

Karar Tarihi  :14/04/2016                                       

KONUSU:

Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu 10.03.2015 tarih ve 64 sayılı kararı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında paylaşımı yapılan kırsal mahalle ve ilçe merkezindeki yollar ile ilgili gerek yol güzergahlarının koordinatlandırılarak sayısallaştırması gerekse hataların düzeltilmesi (İlgi idarenin izni olmaksızın T.C.K. ve Orman idarelerine ait yolların sehven Büyükşehir Belediye yol envanterlerine dahil edilmesi, mahalle isimlerinin yanlış yazılması, güzergah mesafelerinin eksik yada fazla yazılması vb.) ve ayrıca Büyükşehir Belediyesine ait bütün yollara Kontrol Kesim Numarası verilmesi için hazırlanan haritalar ile Yol Kontrol Kesim Numaralı mesafe cetvelinin onaylanması hususunun görüşülmesi     

          Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 08/04/2016 tarihli ve 81152636-301-03-2155 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  

Kararın devamı için tıklayınız. 

Ek için tıklayın.

Ek için tıklayın. 

Ek için tıklayın.