Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :173                                                         

Karar Tarihi  :14/04/2016                                             

KONUSU:

  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun, Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki ve sorumluluklarını belirleyen 7. Maddesinin f bendi hükmü gereği; Fethiye ilçesinde yer alan mevcut onaylı yürürlükte olan imar planlarında bulunduğu şekliyle yol üstü otopark olarak tanımlanan Atatürk Caddesi ve Çarşı Caddesi ve Ölüdeniz mahallesi Kıdrak caddesi, 229 Sokak, 227 sokak, 228 sokak,224 sokak, 225 sokak, 226sokak,235 sokak ve Çarşı caddesi üzerindeki yol üstü otopark alanlarının yıllık ÜFE oranına göre artırımı yapılacak şekilde 2016 yılı kira bedeli olarak 5000 (beşbin) TL ücret ve brüt gelirin %10 (yüzde onu) ‘nun belediyemize aktarılması karşılığında 10 (on) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Anonim Şirketine işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi  

          Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 14/04/2016 tarihli ve 21365915-50.04-3399 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  

Kararın devamı için tıklayınız.