Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :172                           

Karar Tarihi :11/11/2014           

KONUSU:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYESİ ÖDENEK AKTARIMI

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 06/11/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

          Belediye Meclisimizin 14/10/2014 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen,  08/10/2014 tarih ve 21044 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazılarında, meclise sunulan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısına istinaden Menteşe ve Bodrum İlçelerinde Şehirler Arası Otobüs Terminali Yeri kamulaştırılması için 2014 mali yılı bütçesinde yapılacak olan aktarma Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 06/11/2014 tarihli toplantısında incelenmiş olup, plan ve bütçe komisyonunca katılanların oy birliği ile kabul edilen 46.48.01.32.06.1.0.00.5.06.4.2.90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri tertibine, 46.48.01.33.04.5.1.00.5.06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri harcama kaleminden 15.000.000,00 TL ödenek aktarılması; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.