Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :171                            

Karar Tarihi :11/11/2014                

KONUSU:

DATÇA İLÇE BELEDİYESİ ÖDENEK AKTARIMI

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 06/11/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

          Belediye Meclisimizin 14/10/2014 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,  25/09/2014 tarih ve 18877 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında meclise sunulan Datça Belediyesi Meclisinin 02.09.2014 tarih ve 53 sayılı meclis kararına istinaden, 2014 mali yılı bütçesinde yapılan aktarma, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 06/11/2014 tarihli toplantısında incelenmiş olup, plan ve bütçe komisyonunca katılanların oy birliği ile kabul edilen;

46 48 07 41 05 1 0 00 5 01 3 5 01 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri ödeneğine,

46 48 07 32 06 1 0 00 5 06.4.1.03 İskan Arazileri alımı ve kamulaştırma Ödeneğinden 135.000,00 TL

46 48 07 41 05 1 0 00 5 02 3 6 01 Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri ödeneğine,

46 48 07 30 04 4 3 00 5 06 1 7 09 Diğer Kültür Varlıklarının Yapımı alımı gideri ödeneğinden              125.000,00 TL

46 48 07 18 01 3 9 00 5 01 1 1 01 Temel Maaşlar ödeneğine 14.000,00 TL

46 48 07 18 01 3 9 00 5 01 1 2 01 Zamlar ve Tazminatlar ödeneğine 10.500,00 TL

46 48 07 18 01 3 9 00 5 01 1 9 01 Diğer Personel giderleri ödeneğine 11.500,00 TL

46 48 07 30 4 4 3 00 5 01 1 2 01 Zamlar ve Tazminatlar ödeneğine 20.000,00 TL

46 48 07 31 1 1 2 00 5 01 1 1 01 Temel Maaşlar ödeneğine 29.000,00 TL

46 48 07 45 3 1 1 00 5 01 1 4 01 Sosyal Haklar ödeneğine 5.000,00 TL olmak üzere,

46 48 07 25 8 3 0 00 5 03 2 3 03 Elektrik alımları ödeneğinden toplam 90.000,00 TL,

46 48 07 18 01 3 9 00 5 02 1 6 02 Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri ödeneğine 4.000,00 TL

46 48 07 30 4 4 3 00 5 01 1 9 01 Diğer Personel Giderleri ödeneğine 12.000,00 TL

46 48 07 30 4 4 3 00 5 02 1 6 02 Sağlık Pirimi ödemeleri ödeneğine 7.500,00 TL olmak üzere

46 48 07 45 3 1 1 00 5 03 5 1 09 Özel Güvenlik Hizmet alımı ödeneğinden 23.500,00 TL

olmak üzere toplam 373.500,00 TL’lik aktarma yapılmasına 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.