Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 170                       

Karar Tarihi   : 12/09/2019            

 

KONUSU:


5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (i) bendi gereğince Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 48.133.000,00 Türk Lirası olan esas sermayesinin nakdi olarak 8.000.000,00 Türk Lirası artırılarak 56.133.000,00 Türk Lirasına çıkarılması hususunun görüşülmesi.

 

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 11.09.2019 tarihli ve 79556812-851.04-3511 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.