Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :168                

Karar Tarihi :14/10/2014   

KONUSU:

ARAÇ ALIMI

       1 ADET 19+1 MİNİBÜS         

       Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 10/10/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

       Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın bünyesinde Turizm Gençlik ve Spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet 19+1 Minibüsün satın alınmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.