Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :168                                     

Karar Tarihi  :14/04/2016                         

KONUSU:

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 29.02.2016 tarih ve 2988 sayılı yazısı ile Kamu-Üniversite Sanayi işbirliği kapsamında 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Kanunu çerçevesinde kurulacak olan Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi (Teknopark A.Ş.)’ye %2,2 oranında 220.000,00? (İkiyüz Yirmibin Türk Lirası) nakdi olarak 220 adet pay ile ortak olunması hususunun görüşülmesi

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 05/04/2016 tarihli ve 79556812-251.07-1184 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.