Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :167              

Karar Tarihi :14/05/2015    

KONUSU:

İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 21/04/2015 tarih ve 71188846-010.03-9147 sayılı yazısı gereğince, Kontrolörler Başkanlığı’nın görüşüne istinaden, yapılması istenilen değişiklikler ile yeniden düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliği

            Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07/05/2015 tarih ve 77845006-301.05-1763 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 13/01/2015 karar tarihli ve 20 Sayılı Meclis Kararı ile “Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliği” oy birliği ile kabul edilmiştir.

İncelenmesi için 26/01/2015 tarih ve 31514194-622.03-236-1128 sayılı yazımız ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Kontrolörler Başkanlığının 15/04/2015 tarih ve 8671 sayılı yazısında yönetmelikle ilgili görüş bildirilmiş olup, Kontrolörler Başkanlığının görüşü doğrultusunda önerilen değişiklik yapılmış ve yeni maddeler eklenmiştir.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 21/04/2015 tarih ve 71188846-010.03-9147 sayılı yazısı gereğince, Kontrolörler Başkanlığının görüşü doğrultusunda gerekli değişiklikler ve ilave yapılarak, Yönetmeliğin Büyükşehir Belediye Meclisinde tekrar görüşülerek kabulünden sonra 3011 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda yayımının yapılması ve sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi istenilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Hukuk Müşavirliğinin 08/03/2015 tarih ve 12430 sayılı yazısı ile Sağlık Bakanlığının görev ve yetkileri, bakımından incelenen mezkür taslağa ilave edilecek bir husus görülmediği belirtilmiştir.

Kontrolörler Başkanlığının görüşüne istinaden, yapılması istenilen değişiklikler ile yeniden düzenlenen Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliği’nin Mecliste görüşülmesi için, yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini, arz ederim.  Denilmektedir.

            Yukarıda metni yazılı konu meclisimizce görüşülmüş olup;

            İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 21/04/2015 tarih ve 71188846-010.03-9147 sayılı yazısı gereğince, Kontrolörler Başkanlığı’nın görüşüne istinaden, yapılması istenilen değişiklikler ile yeniden düzenlenen ek Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliğinin aynen kabulüne  OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 Kararın devamı için tıklayınız.