Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :164                              

Karar Tarihi :14/10/2014                  

KONUSU:

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 09/10/2014 tarih ve 41232352-301.01/ 21273 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

“Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik“ hükmü çerçevesinde hazırlanan Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği aşağıdaki şekliyle OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.


Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği İçib Tıklayınız.