Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :164                    

Karar Tarihi  :14/04/2016        

KONUSU:

Dalaman Belediyesi’nin 25/02/2016 tarih ve 96 sayılı yazısı ile 01/12/2015 tarih ve 96 nolu Meclis Kararında belirtilen evsel katı atık tarifelerinden 27. sırada bulunan okullar sınıfında yer alan Cumhuriyet İlköğretim Okulu 500,00 TL olması gerekirken sehven yazılan 230,00 TL’nin düzeltilmesi hususunun görüşülmesi   

          Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 31/03/2016 tarihli ve 33887833-301.01-1100 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.