Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :161                              

Karar Tarihi  :14/04/2016                  

KONUSU:

 İlimiz Milas İlçesi, Danişment mahallesi 138 ada 36 parsel numaralı 648,68 m2 yüzölçümlü “Zeytinli Tarla” nitelikli taşınmazın, maliki Mümtaz SAYAN tarafından mezarlık olarak kullanılmak şartıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesine istinaden bağışının kabulü ve taşınmazın 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 705 ve 706. Maddelerine istinaden Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tescili hususunun görüşülmesi   

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 15/03/2016 tarihli ve 99506623-301.01/833 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.