Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :158                                                                                                                                                                                                                                                                  

Karar Tarihi :09/09/2014                           

KONUSU:

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK.

Hukuk Müşavirliği’nin 08/09/2014 tarih ve 61880707-306 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

 17/02/2006 tarih ve 26083 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan ’’Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ hükmü çerçevesinde hazırlanan, Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, 5393 sayılı kanununun 18. maddesi hükmü uyarınca aşağıdaki şekliyle Meclisimizce 1 Red Oya Karşılık OYÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.

Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği İçin Tıklayınız.