Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 156                           

Karar Tarihi  : 13/06/2018  

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi 432 ada 271 parsel numaralı taşınmazın, yazı eki krokide "A" ile gösterilen 1.897,21 m² yüzölçümlü kısmının otopark olarak işletilmesi amacıyla yıllık 1.000,00 TL + KDV bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde, teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ)'ne işletme devrinin yapılması hususunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/06/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.1983 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız


Ek için tıklayınız