Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 155                            

Karar Tarihi  : 13/04/2017                

KONUSU:

        45.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

b) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.03.2017 tarih ve 1447 sayılı Meclise havaleli olur yazısında; Enerji üretimine yönelik yazılması gereken “850 kW” kurulu gücündeki ifadesinin sehven “480 kW” kurulu gücünde yazıldığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.03.2017 tarih ve 114 sayılı kararında “480 kW” kurulu gücünde olarak yer aldığından, 09.03.2017 tarih ve 114 sayılı kararın “850 kW” kurulu gücünde olarak düzenlenmesi hususunda tashih-i karar alınması.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.04.2017 tarihli raporunda;

       13.04.2017 tarihinde saat 15:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 03/03/2017 tarih ve 53618066-310.01.02-1447 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.04.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.03.2017 tarih ve 1447 sayılı Meclise havaleli olur yazısında; Enerji üretimine yönelik yazılması gereken “850 kW” kurulu gücündeki ifadesinin sehven “480 kW” kurulu gücünde yazıldığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.03.2017 tarih ve 114 sayılı kararında “480 kW” kurulu gücünde olarak yer aldığından, 09.03.2017 tarih ve 114 sayılı kararın “850 kW” kurulu gücünde olarak düzenlenmesi hususunda tashih-i karar alınması” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.04.2017 tarih ve 53618066-310.01.02-2314 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.