Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 150                  

Karar Tarihi     : 10/09/2020      


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

         d) Menteşe İlçesi, Yenice Mahallesi, Ambarkaya Mevkii’nde yer alan, tapunun 242 ada 1 parsel numarasına kayıtlı taşınmaz üzerinde Menteşe Belediye Meclisi’nin 07.07.2020 tarih ve 51 sayılı meclis kararı ile uygun bulunmayan UİP48684343 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

                   İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.08.2020 tarihli raporunda;