Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 150                      

Karar Tarihi  : 13/04/2017          

KONUSU:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı adına kayıtlı olan, Yatağan ilçesi, Dere Mah. Gölyeri mevkiinde ekli haritada sınırları belirlenmiş olan toplam 52088,17 m² büyüklüğündeki alanda bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu amacı ile söz konusu alanın intifa hakkının, izninin veya tahsisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yapılması hususunun görüşülmesi.        

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 11/04/2017 tarihli ve 33887833-301.01-1257 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.