Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :149                                                                                                                                                        

Karar Tarihi :09/09/2014             

KONUSU:

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK                                                                                    

 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/09/2014 tarih ve 99506623-010.03/15124 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;


Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik, aşağıdaki şekliyle Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik İçin Tıklayınız.