Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :148                                                         

Karar Tarihi  :14/04/2016                                             

KONUSU:

            3-İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonlarının Müşterek Komisyon Raporunun görüşülmesi

          a) Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yeralan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak (Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Bakım Ağı Dışında Kalan Karayollarında) Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Onaylanması hususunun görüşülmesi

            İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonlarının Müşterek Komisyonunun 12.04.2016 tarihli raporunda;

            29/03/2016 saat 13:00’da ve 12.04.2016 saat 14:00 tarihlerinde Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca;

            Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10.03.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Başkanlığında, Ulaşım Komisyonuna havale edilen, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 02/03/2016 tarih ve 21365915-050.04-1760 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, “Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Yeralan Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak (Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Bakım Ağı Dışında Kalan Karayollarında) Tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Onaylanması hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.

                 Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 02/03/2016 tarih ve 21365915-050.04-1760 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız. 

İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonlarının Müşterek Komisyon Raporu için Tıklayınız