Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :145                                                                                        

Karar Tarihi :09/09/2014              

KONUSU:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ  

 Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 05/09/2014 tarih ve 28673394-301.05.03/15463 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

17/02/2006 tarih ve 26083 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan ’’Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’’ hükmü çerçevesinde hazırlanan, Zabıta Dairesi Başkanlığımıza bağlı Hal Şube Müdürlüğü’nün Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halleri Hal Yönetmeliği 5393 sayılı kanunu 18. Maddesi hükmü uyarınca aşağıdaki şekliyle Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Zabıta Dairesi Başkanlığı Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği İçin Tıklayınız.