Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 144                           

Karar Tarihi  : 13/04/2017                 

KONUSU:

           İlimiz, Milas İlçesi, Mutluca Mahallesi, 1032 parsel numaralı taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "İmar Yolu" lejantında kalan, ekli krokide (A) harfi ile gösterilen kısmının 5393 sayılı Kanunun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi     

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 07/04/2017 tarihli ve 99506623-301.01/940 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

         Kararın devamı için tıklayınız.

         Ek için tıklayınız.