Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 143                      

Karar Tarihi    : 13/04/2017        

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Şemasının Güncellenmesi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 30/03/2017 tarihli ve 13456491-601.04.01-1294 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.