Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :143                                                                                                                                                                               

Karar Tarihi :09/09/2014      

KONUSU:

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ    

 Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 05/09/2014 tarih ve 10452259-301.03-374 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği aşağıdaki şekliyle Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İçin Tıklayınız.