Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :141                                                                                                        

Karar Tarihi :09/09/2014              

KONUSU:

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ       

Fen İşleri İşler Dairesi Başkanlığı’nın 03/09/2014 tarih ve 62591504-050-01-02-962 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği; aşağıdaki şekliyle Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği İçin Tıklayınız.