Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 137                   

Karar Tarihi  : 13/04/2017      

KONUSU:

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 15. maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere, Belediye Meclisi üyelerinden oluşan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu seçilmesi.   
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 06/04/2017 tarihli ve 26219312-301.01-940 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;