Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :134                                                                                                       

Karar Tarihi :09/09/2014    

KONUSU:

DEFİN HİZMETLERİ HARİÇ OLMAK ÜZERE, MEZARLIK ALANLARININ TESPİTİ, TESİSİ, İŞLETİLMESİ VEYA İŞLETTİRİLMESİ KONULARI İLE BİRLİKTE; MEZARLIKLARDA YAPILACAK OLAN GENEL TEMİZLİK, OT BİÇME, BAKIM, ONARIM VB. HİZMETLERİN İLÇE BELEDİYELERİMİZLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLMESİ

          Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03/09/2014 tarih ve 31514194-301.5-345 sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonucunda;

            Büyükşehir Belediye Meclisimiz 15/04/2014 tarih ve 38 nolu kararı ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. madde 1. fıkrası (s) bendinde yer alan Mezarlık Hizmetleri'nin tümünü İlçe Belediyelerimize devretmiştir.

            Ancak geçen zaman dilimi içerisinde münferit olarak İlçe Belediyelerimiz ve mahalle muhtarlıklarımızdan gelen talep ve öneriler göz önünde bulundurularak defin hizmetleri hariç olmak üzere, mezarlık alanlarının tespiti, tesisi, işletilmesi veya işlettirilmesi konuları ile birlikte; mezarlıklarda yapılacak olan genel temizlik, ot biçme, bakım, onarım vb. hizmetlerinin usul ve esasları, İlçe Belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesi arasında düzenlenecek protokollerle belirlenerek 5216 Sayılı Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca birlikte yapılmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.