Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :132                

Karar Tarihi :10/04/2015    

KONUSU:

Güney Ege Kalkınma Ajansının 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına “Su Ayakizi ve Temiz Su Eylem Planı” başlıklı, Muğla ilinde başta su verimliliği, su temizliği ve kentsel sürdürülebilir su politikaları olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, suyun etkin kullanımına öncelik veren, yerel sürdürülebilir ekonomik katma değer  ve istihdam yaratan, su dostu kentsel gelişmeyi sağlamak amacıyla proje sunulabilmesi için 5393 sayılı Kanununun 18. Maddesinin (p) fıkrası hükmü gereğince  proje ile ilgili  benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN  ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V.’nin yetkili kılınması   

          Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 02/04/2015 tarih ve 13327030-301.01-623 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak; Güney Ege Kalkınma Ajansının, 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına “Su Ayakizi ve Temiz Su Eylem Planı” başlıklı, Muğla ilinde başta su verimliliği, su temizliği ve kentsel sürdürülebilir su politikaları olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, suyun etkin kullanımına öncelik veren, yerel sürdürülebilir ekonomik katma değer ve istihdam yaratan,  su dostu kentsel gelişmeyi sağlamak amacıyla proje sunulabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinde “p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek” hükmü gereğince Proje ile ilgili benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman GÜRÜN ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V.’nin yetkili kılınması için; Yazımızın meclise havalesini olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Güney Ege Kalkınma Ajansının 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına “Su Ayakizi ve Temiz Su Eylem Planı” başlıklı, Muğla ilinde başta su verimliliği, su temizliği ve kentsel sürdürülebilir su politikaları olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, suyun etkin kullanımına öncelik veren, yerel sürdürülebilir ekonomik katma değer  ve istihdam yaratan, su dostu kentsel gelişmeyi sağlamak amacıyla proje sunulabilmesi için 5393 sayılı Kanununun 18. Maddesinin (p) fıkrası hükmü gereğince  proje ile ilgili  benzeri tüm işlemlerde Belediyemizi temsil etmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN ve Meclis üyeleri Şakir ÖZDEMİR ve Gültekin AKÇA’nın Genel Sekreter Vekilinin isminin de zikredilmesi önerisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.