Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :132                              

Karar Tarihi  :14/04/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          d) Anayasanın 138. maddesi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2015/318 esas ve 2015/496 karar nolu kararı doğrultusunda, 01/10/2015 tarih ve 80 sayılı Dalaman Belediye Meclis Kararında konu edilen Dalaman İlçesi, Hurriyet Mahallesi, 79 ada, 25 parselin bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptal edilerek “Plansız Alan”da kalması hususunun görüşülmesi

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.04.2016 tarihli raporunda;

          12/04/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04/03/2016 tarih ve 53618066-310.99-1127 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.03.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Anayasanın 138. maddesi ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi kapsamında, Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2015/318 esas ve 2015/496 karar nolu kararı doğrultusunda, 01/10/2015 tarih ve 80 sayılı Dalaman Belediye Meclis Kararında konu edilen Dalaman İlçesi, Hurriyet Mahallesi, 79 ada, 25 parselin bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptal edilerek “Plansız Alan”da kalması hususunun görüşülmesi" konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04/03/2016 tarih ve 53618066-310.99-1127 sayılı yazısında;  

Kararın devamı için tıklayınız. 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.