Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :131                

Karar Tarihi :10/04/2015  

KONUSU:

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kültür ve sosyal işler faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 5 (beş) adet hizmet aracının Devlet Malzeme Ofisinden alınması

            Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 30/03/2015 tarih ve 82443048-050.01.02-2015-258 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

           Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kültür ve sosyal işler faaliyetlerinde kullanılmak üzere 5 (beş) adet hizmet aracına ihtiyaç duyulmaktadır.

           Söz konusu aracın Devlet Malzeme Ofisinden alınması hususunda karar alınmak üzere, yazımızın Meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kültür ve sosyal işler faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 5 (beş) adet hizmet aracının Devlet Malzeme Ofisinden alınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.