Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No        :13

Karar Tarihi   :13/01/2015   

KONUSU:

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında olan 9 adet konutun 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi uyarınca satışı

          Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 30/12/2014 tarih ve 47720051 –756.02/39045 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.