Geri Tüm Meclis Kararları

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 130               

Karar Tarihi     : 13/08/2020  

 

KONUSU:

          6360 sayılı yasa hükmü gereği Valilik Makamı tarafından oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığının 20/03/2014 ve 18/04/2014 tarihli kararları gereğince 48 DP 948 plakalı 1994 model İveco marka kamyon Büyükşehir Belediyemize devredilmiş olup; defin hizmetinin aksamaması için 27/11/2014 tarihli Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Ula Belediyesi arasında imzalanan araç devir protokolü ile de Ula Belediyesi’ne devri yapılan cenaze yıkama aracının, Ula Belediye Başkanlığı’nın (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 03.07.2020 tarihli ve 55282337/1753 sayılı yazısı ile üst yapısının ekonomik ömrü dolduğu için verimli olarak kullanılamadığı, daha verimli kullanılması için tadilat ve revize edilmesi gerektiği için devir ve tescili talep edilmiş olup; 08.09.2007 tarihli ve 26637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:27)'nin 4. maddesi hükmü gereğince bahse konu aracın Ula Belediyesi’ne devir ve tescili hususunun görüşülmesi

                    Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 29.07.2020 tarihli ve 31514194-809.02-E.2554 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

 

 

Kararın devamı için tıklayınız.