Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 130                       

Karar Tarihi   : 11/07/2019           


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

   c) İlimiz, Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, 3100 parsel numaralı taşınmazda “Enerji Nakil Hattı (Yeraltı ve Havai Enerji Nakil Hattı) yapılmasına yönelik hazırlanan, Seydikemer Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.06.2019 tarihli raporunda;

26.06.2019 tarihinde saat 14:00’da Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binası'nda toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.06.2019 tarih ve 36521862-754-E.5383 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.06.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, 3100 parsel numaralı taşınmazda “Enerji Nakil Hattı (Yeraltı ve Havai Enerji Nakil Hattı) yapılmasına yönelik hazırlanan, Seydikemer Belediye Meclisinin 07.05.2019 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi konusu görüşüldü.

    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13.06.2019 tarih ve 36521862-754-E.5383 sayılı yazısında;