Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 130                                 

Karar Tarihi  : 13/04/2017                     

KONUSU:

           2.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

         c) Yatağan Belediye Meclisinin 2017 Mali Yılı Bütçesinde, ek ödenek verilmesine dair almış olduğu 02.03.2017 tarih ve 26 Nolu Meclis Kararının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.     

          Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.03.2017 tarihli raporunda;

Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.