Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 13                                    

Karar Tarihi   : 12/01/2017                      

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.10.2014 tarih ve 163 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7/2 Maddesi hükmü gereği Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı’nın güncelleştirilmesine ilişkin birimlerden gelen teklifler ile ilgili değişikliklerin onaylanması hususunun görüşülmesi.  

            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03/01/2017 tarih ve 79556812-801/29  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;