Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 129                      

Karar Tarihi   : 11/07/2019           

 

KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

   b) Muğla İli, Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, 1151 ada, 1, 2, 3, 4 numaralı ve 1152 ada, 1 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlar ve güneyinde bulunan park alanına ilişkin “Gelişme Konut Alanı ve Yeşil Alan” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.07.2019 tarihli raporunda;

09.07.2019 tarihinde saat 14:00’da Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binası'nda toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.06.2019 tarih ve 36521862-115.01.06-E.5306 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.06.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla İli, Ortaca İlçesi, Yerbeleni Mahallesi, 1151 ada, 1, 2, 3, 4 numaralı ve 1152 ada, 1 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlar ve güneyinde bulunan park alanına ilişkin “Gelişme Konut Alanı ve Yeşil Alan” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi konusu görüşüldü.

   İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.06.2019 tarih ve 36521862-115.01.06-E.5306 sayılı yazısında;