Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :124               

Karar Tarihi   :13/06/2019   

 

KONUSU:

          5393 sayılı Belediye Kanununun “Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri” başlıklı 67. maddesi hükmü uyarınca sayılan hizmetlerden Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gerekli görülenlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak süresi ilk Mahallî İdareler Genel Seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale edilebilmesi hususunun görüşülmesi.

 

          Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 13.06.2019 tarihli ve 56567348-105.02-E.1864 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.