Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :122                                            

Karar Tarihi  :10/03/2016                                

KONUSU:

    31-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

   h) Seydikemer İlçesi, Yayla Ceylan Mahallesi, Karamarası Mevkii, 461 ada 17 parsele ilişkin “Küçük ölçekli Meyve Suyu ve Şarap Üretim Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi   

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18/02/2016 tarihli raporunda;

            18/02/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10/02/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-709 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.02.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Seydikemer İlçesi, Yayla Ceylan Mahallesi, Karamarası Mevkii, 461 ada 17 parsele ilişkin “Küçük ölçekli Meyve Suyu ve Şarap Üretim Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi " konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10/02/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-709 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.