Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         :  121                    

Karar Tarihi   : 10/05/2018  

KONUSU:


     2.Plan ve Bükçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

    a) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın talepleri doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı gelir tarife cetvellerinde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi

       Plan ve Bükçe Komisyonunun 18.04.2018 tarihli raporunda;Ek için tıklayınız