Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

 Karar No       :12

Karar Tarihi :13/01/2015    

KONUSU:

İlimiz Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi 926 ada 329 parselde bulunan “9 Bloklu 4 er Katlı ve 2 Kat Bodrumu Olan Betonarme Bina ve Arsası” nitelikli taşınmazın 1. Blok 2. Bodrum Kat 2 no’lu bağımsız bölümünün “Tüketim ve Dayanıklı Taşınırlar Anbarı” olarak kullanılması amacı ile yıllık 6.000,00TL bedel ve sonraki yıllar için bu bedelin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun ilgili hükümleri kapsamında yapılacak artış oranında belirlenerek, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına tahsis edilmesi

  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 30/12/2014 tarih ve 47720051–301.01/39034 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

İlimiz Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi 926 ada 329 parselde bulunan “9 Bloklu 4 er Katlı ve 2 Kat Bodrumu Olan Betonarme Bina ve Arsası” nitelikli taşınmazın 1. Blok 2. Bodrum Kat 2 no’lu bağımsız bölümü Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunmaktadır. Adı geçen bağımsız bölüm Kat Mülkiyeti Kütüğünde “Arşiv” niteliğinde kayıtlı olup depo olarak kullanılabilecek özelliktedir.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 22/12/2014 tarih 21117 sayılı yazısı ile adı geçen bağımsız bölümün “Tüketim ve Dayanıklı Taşınırlar Anbarı” olarak  tahsisi talep edilmiştir. Tahsis talebi Daire Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; adı geçen taşınmazın “Tüketim ve Dayanıklı Taşınırlar Anbarı” olarak kullanılması amacı ile yıllık 6.000,00TL bedel ve sonraki yıllar için bu bedelin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun ilgili hükümleri kapsamında yapılacak artış oranında belirlenerek, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına tahsis edilmesi için yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim. Denilmektedir.

           Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

İlimiz Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi 926 ada 329 parselde bulunan “9 Bloklu 4 er Katlı ve 2 Kat Bodrumu Olan Betonarme Bina ve Arsası” nitelikli taşınmazın 1. Blok 2. Bodrum Kat 2 no’lu bağımsız bölümünün “Tüketim ve Dayanıklı Taşınırlar Anbarı” olarak kullanılması amacı ile yıllık 6.000,00TL bedel ve sonraki yıllar için bu bedelin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun ilgili hükümleri kapsamında yapılacak artış oranında belirlenerek, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 10 yıllığına tahsis edilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.