Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       :119                                   

Karar Tarihi :09/07/2020                       


KONUSU:

21- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi


       a) Muğla Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulamaları Yönetmeliği'nin görüşülmesi.

 

09.07.2020 tarihinde saat 15:10’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi (Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi No:45)‘nde toplanan Komisyonumuzca; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03.07.2020 tarih ve 79556812-105.04-E.2655 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.07.2020 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulamaları Yönetmeliği'nin görüşülmesi. konusu görüşüldü.


Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03.07.2020 tarih ve 79556812-105.04-E.2655 sayılı yazısında;