Geri Tüm Meclis Kararları

.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :118                                            

Karar Tarihi   :10/03/2016   

KONUSU:

    31- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

d) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2015 tarihli ve 388 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine, Milas İlçesinde Tapu adresi Hayıtlı Mahallesi, Şeftali İrimi Mevkiinde bulunan 126 ada, 4 parselin Maliki Hicran SARIMAN’ın 13/01/2016 tarihli dilekçesi ile yaptığı itirazın görüşülmesi


Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.