Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 11                               

Karar Tarihi   : 11/01/2018                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       ı) 1/25 000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan toplam 51 adet itiraz hakkında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca yapılan değerlendirmelere ilişkin hazırlanan yazı ekindeki teknik raporun 5216 sayılı Kanunun 7/b ve Geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi.    

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 09.01.2018 tarihli raporunda;

 15.12.2017, 26.12.2017 ve 09.01.2018 tarihlerinde Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2017 tarih ve 53618066-310.99-7545 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 15.12.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “1/25 000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan toplam 51 adet itiraz hakkında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca yapılan değerlendirmelere ilişkin hazırlanan yazı ekindeki teknik raporun 5216 sayılı Kanunun 7/b ve Geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2017 tarih ve 53618066-310.99-7545 sayılı yazısında;Ek için tıklayınız.