Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :111                                         

Karar Tarihi :12/08/2014                                      

KONUSU:

ARAÇ ALIMI                                                                             

  • 6 ADET DAR ALAN İTFAİYE ARAZÖZÜ
  • 9 ADET İLK MÜDAHALE ARACI
  • 2 ADET MERDİVENLİ İTFAİYE ARAZÖZÜ

       İtfaiye Dairesi Başkanlığının 21/07/2014 tarih ve 68814314-584sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

       İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan grup amirliklerinde, itfai olaylara müdahalede kullanılmak üzere; 6 adet dar alan itfaiye arazözü,  9 adet ilk müdahale aracı ve 2 adet merdivenli itfaiye arazözünün alınmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.